מבזקים

16 באוגוסט 2015

השכרת דירות שנבנו למכירה

ביום 23.3.2009 אישרה ועדת הכספים של הכנסת הקלת מיסוי בתחום המע"מ, לקבלנים שבנו דירות לצורך מכירה, והשכירו אותן למגורים לתקופת ביניים. עד לאחרונה קבעה תקנה 1(2) […]
11 באוגוסט 2015

דיווח אחיד לקופות הגמל

בפתחה של שנת 2018 חשוב לנו לעדכנכם על ההשתנות הרגולטורית במישור התפעול הפנסיוני ומשמעויותיה הרבות הנוגעות לכולנו. החל מינואר 2016 השית המחוקק את חובת הדיווח האחיד […]
29 בינואר 2015

פנסיה לעצמאים

בעקבות כניסתו לתוקף של חוק ההתייעלות הכלכלית (הידוע גם בכינויו "חוק ההסדרים") הרינו להביא לידיעתכם את עיקר השינויים שחלו בעניין הפרשות לפנסיה לעצמאים חובת הפרשה לקצבה […]
דילוג לתוכן