שירותי ביקורת פנים

שירותי ביקורת פנים

משרדנו נותן שירותי ביקורת פנים לחברות עסקיות ומלכ"רים על ידי רואי חשבון במשרדנו שהוכשרו לכך. שירותי ביקורת הפנים מתאפיינים בלמידה של מבנה הארגון והנהלים לאורם הוא פועל. דוחות ביקורת הפנים מספקים להנהלת הארגון המבוקר ניתוחים והערכות של תחומי הפעילות ובמיוחד בחינת היעילות, האפקטיביות וההלימות של הנהלים והבקרות הקיימות בארגון. שירותי ביקורת הפנים ניתנים גם לחברות וגופים החייבים בכך מכוח חוק הביקורת הפנימית (התשנ"ב - 1992).

דילוג לתוכן