קרנות הסוכנות היהודית

קרנות הסוכנות היהודית

קרן נס
מטרת הקרן: הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים. זכאות: לעסקים באזור הנגב
גובה הלוואה: מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪) ובמסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000 ₪
תנאי הלוואה: הריבית בהלוואות פריים+1.5%
תקופת החזר: עד 6 שנים כולל שנה גרייס
הון עצמי נדרש: בהתאם לקביעת וועדת האשראי
ערבות אישית: נדרשת
בטחונות חיצוניים: 70% ע"י הקרן. השאר לפי סיכום עם הבנק.
גורם מבצע: בנק אוצר החייל
כתובת לפניות לבקשת הלוואה: הסוכנות היהודית, רח' הנרייטה
סולד1, באר שבע

קרן פיטסבורג
מטרת הקרן: הקרן מיועדת עבור כלל בעלי העסקים
זכאות: לעסקים באזור כרמיאל ומ.א. משגב
גובה הלוואה: מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪) ובמסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000 ₪
תנאי ההלוואה: הריבית בהלוואות פריים+1.5%
תקופת החזר: עד 6 שנים כולל שנה גרייס
הון עצמי נדרש: בהתאם לקביעת וועדת האשראי
ערבות אישית: נדרשת
בטחונות חיצוניים: 50 – 70% ע"י הקרן. השאר ע"פ סיכום עם
הבנק.
גורם מבצע: בנק אוצר החייל
כתובת לפניות לבקשת הלוואה: הסוכנות היהודית, שד' נשיאי
ישראל, ת.ד 250 כרמיאל

קרן פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבתה
מטרת הקרן: הקרן מיועדת ליזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים
זכאות: תושבי ירושלים והסביבה, מטה יהודה
גובה הלוואה: מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪) ובמסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000 ₪תנאי הלוואה: הריבית בהלוואות פריים+1.5%
תקופת החזר: עד 6 שנים כולל שנה גרייס
הון עצמי נדרש: בהתאם לקביעת וועדת האשראי
ערבות אישית: נדרשת
בטחונות חיצוניים: 70% ע"י הקרן. השאר ע"י העסק.
גורם מבצע: בנק אוצר החייל
כתובות לפניות לבקשת הלוואה: מט"י ירושלים

קרן דטרויט
מטרת הקרן: הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים
זכאות: באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומועצה אזורית עמק יזרעאל.
גובה הלוואה: מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪) ובמסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000 ₪ תנאי הלוואה: הריבית בהלוואות פריים+1.5%
תקופת החזר: עד 6 שנים כולל שנה גרייס
הון עצמי נדרש: בהתאם לקביעת וועדת האשראי
ערבות אישית: נדרשת
בטחונות חיצוניים: עד 70% ע"י הקרן. השאר ע"י העסק.
גורם מבצע: בנק אוצר החייל

קרן פדרציית ניו-יורק לישראל
מטרת הקרן: הקרן מיועדת ליזמים ובעלי עסקים מהאוכלוסיות המיועדות בהתאם לרשימה מטה המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים
זכאות: עולים חדשים עד 10 שנים מיום העלייה
עולים מארצות הקווקאז (ללא מגבלת תקופה(
קהילת העולים מאתיופיה ובני משפחתם
החברה החרדית
החברה הערבית
לכלל היזמים/בעלי עסקים בגליל, באזורים שאינם נתמכים על ידי קרנות הלוואה אחרות של הסוכנות היהודית.
גובה הלוואה: עד 250,000 ₪
תנאי הלוואה: הריבית בהלוואות פריים+1.5%
תקופת החזר: עד 6 שנים. גרייס עד שנה.
הון עצמי נדרש: בהתאם לקביעת וועדת האשראי
ערבות אישית: נדרשת
בטחונות חיצונים: עד 95% ע"י הקרן.
גורם מבצע: בנק אוצר החייל
כתובת לפניות לבקשת הלוואה: הסוכנות היהודית,
רח' ברודצקי 36, תל אביב

קרן גליל מערבי
מטרת הקרן: הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים
זכאות: ביישובים בגליל המערבי ובכל האזור הנמצא צפונית ומערבית לכרמיאל וסביבתה
גובה הלוואה: מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪) ובמסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 50,000 ₪
תנאי הלוואה: הריבית בהלוואות פריים+1.5%
תקופת החזר: עד 6 שנים כולל שנה גרייס
הון עצמי נדרש: בהתאם לקביעת וועדת האשראי.
ערבות אישית: נדרשת
בטחונות חיצוניים: עד 70% ע"י הקרן השאר ע"י העסק.
גורם מבצע: בנק אוצר החייל
כתובת לפניות לבקשת הלוואה: הסוכנות היהודית, שד' נשיאי
ישראל, ת.ד 250, כרמיאל.

קרן בולטימור לפיתוח אשקלון
מטרת הקרן: מטרת הקרן: לשימוש עסקי בתעשייה, תיירות, חקלאות.
זכאות: עסקים באשקלון.
גובה הלוואה: מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪) ובמסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000
תנאי הלוואה: הריבית בהלוואות פריים+1.5%
תקופת החזר: עד 6 שנים כולל שנה גרייס
הון עצמי נדרש: בהתאם לקביעת וועדת האשראי.
ערבות אישית: נדרשת
בטחונות חיצוניים: עד 70% ע"י הקרן. השאר ע"י העסק.
גורם מבצע: בנק אוצר החייל

 

דילוג לתוכן