קרן שמש

קרן שמש

 

פירוט מסלולים
מטרת הקרן: עידוד יזמים צעירים להקמת עסקים (ליווי, הלוואה וחונכות).
זכאות: יזמים בגילאים 20-33 שאינם לקוח מוגבל בבנק המעוניינים לפתוח עסק לראשונה.
גובה ההלוואה: עד 90.000 ₪.
תנאי ההלואה: ללא ריבית וללא הצמדה.
תקופה ההחזר: 3-5 שנים. גרייס לתקופה של 3-6 חודשים.
הון עצמי נדרש: 15% לפחות.
ערבות אישית : נדרשת.
בטחונות חיצוניים : 2 ערבים.

הטבות נוספות:- מימון 75% מהעלויות הבאות לפני הקמת העסק:
בחינת רעיון עסקי, בדיקת כדאיות התוכנית,
הכנת תכנית עסקית, קורס הקמת עסק.

לאחר הקמת העסק:
מימון 75% מעלות חונכות מקצועית ע"י יועץ עסקי.
ליווי ע"י מנטור מתנדב עד שנתיים מיום ההקמה.

בנק מבצע: בנק אוצר החייל

כתובת לפניות לבקשת הלוואה: יש למלא טופס בקשה המצוי באתר האינטרנט של קרן שמש. טל' לקבלת פרטים 1800-250055

אתר: www.ksh.org.il

דילוג לתוכן