תכנית תנופה – סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים

תכנית תנופה - סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים

תכנית תנופה מסייעת ליזמים טכנולוגיים או לחברות הנמצאים בתחילת הדרך להוציא
רעיון חדשני מן הכוח אל הפועל. למעשה זוהי החוליה הראשונה ב“שרשרת המזון“ של
לשכת המדען הראשי על מגוון תכניותיה.
ההחלטה של ועדת תנופה לתמוך במיזם היא בעיני משקיעים רבים חותמת מקצועית
ואובייקטיבית של הבעת אמון בפוטנציאל הגלום בו. התמיכה עשויה לסייע ליזם המתחיל
לגייס בהמשך הון ממשקיעים פרטיים ומקרנות השקעה שונות.
עם תום תקופת המיזם בתכנית תנופה אפשר לפנות להמשך קבלת תמיכה לאחד
ממסלולי הסיוע הנוספים בלשכת המדען הראשי, לרבות מסלול החממות הטכנולוגיות,
קרן המו“פ וקרנות דו-לאומיות.

המטרה

מטרת התכנית היא לסייע בבניית אב-טיפוס של הרעיון, הכנת בקשה לרישום פטנט,
יצירת תכנית עסקית, תכנית שיווקית ועוד. אלו רק חלק מהפעולות הנדרשות להקמת
מיזם חדש, אשר תנופה מסייעת בהן. הסיוע הכספי והמסגרת התומכת מסייעים ליזם
המתחיל להגיע לאבני דרך משמעותיות, שיאפשרו לו לגייס מימון להמשך הפעילות.
מאחר ששלב פעילות ראשוני זה מתאפיין בקושי רב לגייס הון ממשקיעים פרטיים בשל
רמת הסיכון הגבוהה, תמיכת תנופה עשויה ליצור את ההבדל בין יוזמה שנשארה בגדר
רעיון יפה לבין מימושה למוצר מוגמר הניתן לשיווק.

מה מקבל היזם במסגרת התכנית?

המענק הניתן במסגרת תכנית תנופה הוא בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד תקרת מענק של 200 אלף שקלים. אפשר לנצל את המענק לבדיקת היתכנות טכנולוגית של המיזם, להגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני.

למי מתאימה התכנית ומי רשאי לפנות אליה?

לתכנית תנופה רשאים לפנות יזמים פרטיים או קבוצות של יזמים תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע וכן חברות חדשות הרשומות בישראל, שהוקמו לצורך ביצוע המיזם ונמצאות בבעלות היזמים עצמם.
מדובר בחברות שטרם הגיעו לשלב המכירות ולא גייסו עדיין השקעה משמעותית
(לתכנית אינה רשאית לפנות חברה בת של תאגיד קיים). לחלופין יכולות לפנות לתכנית חברות חדשות הרשומות בישראל הנמצאות בבעלות משותפת של יזם ומוסד אקדמי, מחקרי או רפואי ישראלי, בכפוף להסדר זכויות בקניין רוחני עם המוסד הרלוונטי.
על היזמים להציג פתרון טכני מגובש הניתן לבחינה מקצועית.

פרטים ליצירת קשר

טלפון: 03-5165044 דוא“ל: jacobf@tnufa.org.il
אתר: www.tnufa.org.il

דילוג לתוכן