מאמרים

מאמרים

10 בינואר 2018

האם מע"מ התשומות בגין חשבוניות על מתנות ללקוחות מותר בניכוי?

06/04/2009 כדי שעוסק יהיה רשאי לנכות מע"מ תשומות בגין חשבוניות שהוצאו לו על רכישת  מתנות ללקוחותיו, נדרשת בתחילה עמידה בתנאים לקיזוז מס תשומות שנקבעו בחוק מס […]
10 בינואר 2018

תכנית ההקלות במיסוי לתושב חוזר ולעולה חדש

במלוא 60 שנים להקמת מדינת ישראל החליטו קברניטי המדינה לצאת בתוכנית המיועדת להעניק חבילת הקלות מס לעולים חדשים, לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים. תושב חוזר הוא מי ששהה […]
16 באוגוסט 2015

הכרה בהוצאות רכב שאינו רשום על שם הבעלים

הכרה בהוצאות רכב שאינו רשום על שם הבעלים האם ניתן להכיר בהוצאות רכב לעצמאי, שהרכב אינו רשום על שמו, אך בפועל הוא זה שמשלם את הוצאותיו […]
16 באוגוסט 2015

פחת מואץ למערכות אנרגיה

בחוזר "מיסוי ירוק – תשובות לשאלות נפוצות" שפירסמה רשות המסים, נמסר בנוגע למתקנים פוטו וולטאים/סולאר תרמים כי הפחת המואץ בשיעור %25 יחול מיום תחילת התקנות ועד […]
דילוג לתוכן