תכנוני מס

תכנוני מס

משרדנו מתמחה בתכנוני מס וייעוץ לחברות ולעצמאים בתחומי המיסוי השונים בארץ - מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, ובתכנוני מס בינלאומיים לחברות ומשקיעים - מקומיים וזרים - לניצול מקסימלי של אמנות המס השונות. תכנוני המס מתבססים על חוקי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, תקנות, פסקי דין מנחים וחוות דעת ממומחים שונים לשם השגת תוצאת המס האופטימלית. הייעוץ ניתן על ידי מומחים ומתכנני מס הבקיאים בכל חוקי המיסוי השונים - מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי ומיסוי מקרקעין.

"זכותם- ואף חובתם - של מומחים בענייני מסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס....אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין, הפוטרת ממס או מקילה בו, שהרי לשם כך היא נוצרה..." (נשיא בית המשפט העליון השופט מאיר שמגר, פס"ד חזון).

דילוג לתוכן