טפסים

טפסים

מיין לפי קטגוריה:
 
 

מס הכנסה

1304 - הכרה בהוצאות טיפול בילדים 
מק/11 פירוט חוב המעביד לפיצויים 
101 כרטיס עובד
105 הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות
116א' בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת
116 בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכוי המס
116ב' בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית
116ג' בקשה לפריסת מס על פי סעיף 8ג'
118 הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר מהעבודה לשנים 2006-2007
119 בקשה לקבלת הקלה במס בגין תואר אקדמי
127 תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס
135 דוח שנתי לשכיר בקשה להחזר מס
136 דו"ח על תשלומים וניכוי המס המיוחד בתקופת בחירות 
150 הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושבי חוץ
151 הצהרה על נאמנות
161 הודעת מעביד על פרישה מהעבודה של עובד
867 א' אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך
1312 בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב
1399 הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע
1512 הודעה על העברת נכס/ים לחברה
1512 א' הודעה על העברת נכס/ים מאדם לחברה
2542 בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור
4431 הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני זוג
2421 הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק
2279/א' בקשה לרישום ייצוג / מתן ייפוי כוח
4436 פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים
5329 פתיחת תיק לעצמאי במס הכנסה ו/או ניכויים
A114 בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור עבור נישום שאינו תושב ישראל

מס ערך מוסף

36 - בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס
874 - ריכוז חשבוניות מס

 
דילוג לתוכן