חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

משרדנו נכלל במאגר רואי החשבון המומחים של בתי המשפט בישראל. רואי חשבון מומחים ממשרדנו ממונים באופן תדיר על ידי שופטים למתן חוות דעת מומחה לבית משפט בתחומים כלכליים ו/או חוות דעת מומחה לבית משפט בתחומים חשבונאיים, הנדרשות מעת לעת לבתי משפט בכלל, לבתי משפט לענייני משפחה בפרט ולמחלקות ההוצאה לפועל לצורך סיוע בפתרון סוגיות משפטיות בתחומים שונים. כמו כן, רואי חשבון במשרדנו עורכים חוות דעת מומחה לבית משפט על פי דרישה ומינוי מטעם גופים ממשלתיים ומוסדיים – ציבוריים, גורם עסקי או עורך דינו, לצורך הגשתה בפני ערכאות שיפוטיות. לעיתים רואה חשבון מומחה מתמנה ליתן חוות דעתו, אף עבור מנהלי עזבון, בוררים ומגשרים שונים.

דילוג לתוכן