האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

מטרת הקרן: הקמת עסק חדש, הרחבת עסק קיים, הון חוזר.
זכאות: מחזור חודשי עד 100.000 ₪.
גובה הלואה: הקמת והרחבת עסק – עד 67.500 ₪. הון חוזר – עד 45.000 ₪.
סוג הלוואה: ללא הצמדה וללא ריבית
תנאי הלואה : החלטת ועדה על סמך בדיקת תוכנית עיסקית שתוגש על ידי היזם.
תקופת החזר: 30 תשלומים חדשיים, ללא גרייס.
הון עצמי נדרש: כ - 20%.
ערבות אישית : חתימה על שטר חוב והוראת קבע.
בטחונות חיצוניים: 4-3 ערבים לפי גובה הלוואה.
גורם מבצע: ע"י האגודה. ללא בנקים.
כתובת לפניות לבקשת ההלואה: מידע וטופס בקשה www.freeloan.org.il הגשת הבקשה ל ת.ד. 4579 ירושלים 91041

דילוג לתוכן