דוחות מיוחדים ואישורים

דוחות מיוחדים ואישורים

לצורך פעילותם השוטפת, נדרשים הארגונים השונים להמציא מגוון דוחות מיוחדים ואישורים אותם צריך להכין רואה חשבון. בין היתר,עבור רשויות המס, לצורך התנהלות שוטפת מול הבנקים, בתהליכי גיוס הון ועוד.
למשרדנו ידע וניסיון רב בהכנת דוחות מיוחדים ואישורים אשר הינם בתחומי עיסוקו של רואה החשבון.

דילוג לתוכן