יבוא ויצוא

יבוא ויצוא

מדריך מכס לעולה ולתושב 
מדריך זה דן בזכויות עולים ותושבי-חוץ כמוגדר בהמשך, אך אינו דן בזכויותיהם של עולים שקיבלו או מקבלים מענק כספי (מענק מכס)...

קרא בהרחבה


פקודת המכס - חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב 1952
"מכירה", לענין טובין טעוני מס - לרבות העברת בעלות בכל דרך שהיא, וכן לרבות מקח- אגב-
שכירות, שכירות שהיא עסקו של המשכיר או חלק מעסקו או קשורה עם עסקו, שימוש לצרכי מסחר,מסירת טובין לידי אדם שסיפק חמרים לייצורם, ומסירת טובין בעמלה מאת עוסק באותם טובין וכן קבלת טובין לאחר שנעשתה בהם פעולת ייצור, וייצור טובין

קרא בהרחבה


דילוג לתוכן