ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

תושבים חוזרים
מי שעבר לגור בחו"ל, והפסיק להיות תושב ישראל, צריך לפנות אל המוסד לביטוח לאומי אם הוא חוזר להתגורר בישראל. המוסד לביטוח לאומי יבדוק ויחליט אם יש להכיר בו כתושב/ת ישראל.
תושב חוזר שיוכר כתושב ישראל, יהיה זכאי לזכויות בביטוח לאומי ולשירותים רפואיים לפי החוק, אך יחול עליו גם חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

קרא בהרחבה באתר הביטוח הלאומי


 שיעורי דמי ביטוח והסכומים
לעובדים שכירים, עצמאים, מקבלי פנסיה מוקדמת ועוד

לקריאה בהרחבה


מיסוי הכנסות פאסיביות החל משנת 2008 (פורסם ב- 13/04/2008)
בעקבות שינויים בחוק ביטוח הלאומי לשנת 2008 ימוסו הכנסות פאסיביות אשר עד השנה היו פטורים ממס ! עובד עצמאי והכנסה פאסיבית, הכנסות שכירות, בעלי שליטה, הכנסה בחברה משפחתית, דיבידנד, שיעורי המס ומידע נוסף..

קרא עוד


מידע למעסיקים של תושב ישראל
פתיחת תיק ניכויים, דיווח ותשלום, שיעורי דמי הביטוח לעובדים שכירים ועוד.

לקריאה בהרחבה

דילוג לתוכן