מחשבונים

מחשבונים

לשימוש גולשי אתר בחרי ושות' רואי חשבון, מגוון מחשבונים לצורך חישוב חבות שנתית במס לשכירים, החזרי מס לשכירים, לוחות ניכויים, נקודות זיכוי ועוד...

חישוב חבות שנתית במס לשכירים 
חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים לשנים. חישוב מפורט ביותר ומיועד לנישומים שחייבים ושאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, למעט בעלי שליטה.

לביצוע חישוב


מחשבון החזר מס לשכירים
מחשבון החזר מס לשנים, המחשבון מציג סדרת שאלות ורצוי להצטייד בטופס 106 ואישורים שנתיים של קופות גמל וחברות ביטוח, בכדי להגיע לתוצאה אופטימלית.

לביצוע חישוב


לוחות ניכויים
לוחות ניכויים משכר עבודה חודשי ושנתי, החישוב מסתמך על נקודות הזיכוי וההכנסה ברוטו.

לביצוע חישוב


מחשבון נקודות זיכוי
חישוב נקודות הזיכוי המגיעות לכם לפי הקריטריונים השונים

לביצוע חישוב


חישובי מס בפרישה
חישוב גובה הפיצויים המגיעים לשכיר בעת פיטורים ואת גובה המס שישולם עליהם

לביצוע חישוב


הטבות מס הכנסה
רווח המס המגיע לכם כאשר על חלק ממשכורתך אין הפרשה לתנאים סוציאליים, החישוב מפרט המלצה לחסכון שנתי במס הכנסה.

לביצוע חישוב


אשף הטלפון הסלולארי
חישוב תוספת המס בגין טלפון סלולארי לשכירים והצגת הנטו בשל ההטבהלביצוע חישוב

חישוב ערך נוכחי
מחשבון ערך נוכחי של תזרים מזומנים, לפי התשלום התקופתי, מספר התשלומים, שיעור הריבית השנתית והערך העתידי.

לביצוע חישוב


חישוב ערך עתידי
מחשבון ערך עתידי של תזרים מזומנים, יש להזין את התשלום בכל תקופה, מספר התשלומים, שיעור הריבית וערך נוכחי. ניתן להזין רק 3 מהנתונים. מציג את סך הסכום שיתקבל/ישולם בסוף התקופה. מיועד להחלטה האם לקחת/לתת הלוואה בשיעור ריבית קבוע.

לביצוע חישוב


תשלום תקופתי 
חישוב התשלום התקופתי (PMT) להלוואה נתונה, המחשבון מציג את סכום התשלום בכל תקופה לפי פרטי ההלוואה שהזנתם. לקבלת החלטה האם גובה ההלוואה מתאים לצרכים וליכולת ההחזר החודשי.

לביצוע חישוב


חישוב מספר תשלומים
חישוב מספר התשלומים הנדרש להחזר הלוואה (NPER), החישוב לצורך החלטה לגבי משך תקופת ההלוואה הנדרש לפי יכולת ההחזר החודשי.

לביצוע חישוב


חישוב גובה הלוואה
חישוב גובה הלוואה שיש לקחת, בהתאם ליכולת ההחזר החודשית שלכם. מאפשר לבצע השוואה בין שלושה תוכניות שונות. לפי גובה הריבית שיש להחזיר בכל סוג של הלוואה.

לביצוע חישוב


חישוב הפקדה לחיסכון
הפקדה חודשית נדרשת בכדי להגיע להון עתידי רצוי, החישוב מבוצע לפי התקופה של ההפקדות, הריבית שנתקבלו וגובה ההון הרצוי לכם. התוצאה תהיה גובה ההפקדה החודשית.

לביצוע חישוב


בדיקת החלפת משכנתא 
כדאיות המרת משכנתא למשכנתא אחרת בריבית נמוכה יותר. החישוב מציג את הרווח הצפוי מהחלפת המשכנתא – הפרשי ריבית פחות עמלת פירעון.

לביצוע חישוב


הפקדה חודשית לצבירת חיסכון בעתיד 
חישוב סכום ההפקדה החודשית הנדרשת לשם צבירת הון (חיסכון) בעתיד. החישוב מבוצע לפי סכום חיסכון עתידי נדרש, שנות ההפקדה והריבית הריאלית על החיסכון. התוצאה תגדיר מהו סכום ההפקדה הנדרש.

לביצוע חישוב


חיסכון עתידי 
חישוב החיסכון העתידי וסכום הריבית שתקבל בתום תקופה החיסכון, המחשבון שימושי למטרות בחירה ופתיחת תוכנית חיסכון.

לביצוע חישוב


חישוב שכר מנטו לנטו 
תרגום שכר מברוטו לנטו לשכירים, בהתאם לטבלאות המס, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותנאים סוציאליים. חישוב המס הינו על בסיס שנתי.

לביצוע חישוב


חישוב שכר מנטו לברוטו
תרגום שכר מנטו לברוטו לשכירים, בהתאם לטבלאות המס, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותנאים סוציאליים. חישוב המס הינו על בסיס שנתי.

לביצוע חישוב


תכנון פנסיה 
המחשבון מאפשר חישוב הגמלה החודשית הרצויה (פנסיה) בעת פרישה מעבודה, מהי ההפקדה החודשית הנדרשת בכדי לצבור הון רצוי לגמלא החודשית.

לביצוע חישוב


קרנות פנסיה
חישוב גובה הפנסיה, שאירים ונכות, שתתקבל מקרנות הפנסיה. מחושב לפי הגיל, מין, מצב משפחתי, שכר ושיעור הפרשה. התוצאה מציגה את סכומי הפנסיות השונות שיתקבלו.

לביצוע חישוב


פנסיה מביטוח לאומי
סכום פנסיית השאירים שתקבל משפחתך מהמוסד לביטוח לאומי, במקרה של מוות, פנסיית הנכות במקרה של מחלה או נכות לצמיתות ופנסיית זקנה.

לביצוע חישוב


מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה
מחשבון להשוואת תעריפי ביטוח חובה לכלי רכב שונים

לביצוע חישוב


חישוב דמי אבטלה 
חישוב גמלת דמי האבטלה המגיעה מהמוסד לביטוח לאומי למובטלים

לביצוע חישוב


מחשבון המרות 
המרת מטבע זר - דולרים לשקלים ולהפך

לביצוע חישוב


 

 

דילוג לתוכן