חשבונות בנק מוגבלים

חשבונות בנק מוגבלים

להלן הבהרה בעניין חשבונות מוגבלים. סעיף 2(א) לחוק שיקים ללא כיסוי קובע כי, חשבון יהיה מוגבל ובעליו יהיה מוגבל אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון. עוד קובע החוק בסעיף 3(א) כי, מי שהתקיים בו אחת מאלה הוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות 1) לקוח מוגבל וחשבון נוסף שלו הוגבל. 2) מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.
על פי סעיף 3ב(א) ו-3ב(ב) לחוק, תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא שנה אחת וכן תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור ושל חשבונותיו היא שנתיים.
מהות ההגבלה פורטה בסעיף 4 לחוק באופן הבא: " (א)לקוח מוגבל לא יפתח חשבון (ב)לא ימשוך אדם שיק על חשבון מוגבל (ג)לקוח מוגבל חמור לא ימשוך שיק על שום חשבון."
לסיכום, חשבון אשר הוגדר כחשבון מוגבל, כל עוד החשבון מוגבל, לא יפרע שום שיק מאותו חשבון והדגש הוא אך ורק על אותו חשבון. זאת ללא כל קשר לקיום מסגרת מתאימה בחשבון ולכך שיתכן ושיקים נמסרו טרם ההגבלה. כלומר, ניתן יהיה לפרוע שיקים של חשבונות אחרים אשר טרם הוגבלו. חשבון אשר הוגדר כחשבון מוגבל חמור יגרום לכך שלא יהיה ניתן לפרוע שום שיק משום חשבון של בעל החשבון המוגבל בשום סניף בנק.

דילוג לתוכן