רואה חשבון מבקר

רואה חשבון מבקר

שירותי הביקורת במשרדנו מבוססים על היכרות מעמיקה של הארגון והסביבה העסקית בה הוא פועל, תוך התמקדות בסיכונים המהותיים הכרוכים בפעילותו. המשרד מתמחה בביקורת וחשבונאות, בביקורת פנימית ובביקורת חקירתית לחברות, עמותות, משרדי ממשלה, יחידים ולבעלי מניות. שירותי ראיית החשבון כוללים, בין היתר, עריכת דוחות כספיים שנתיים, עריכת דוחות כספיים תקופתיים, הכנת דוחות ניהוליים (תקציב, מרכזי רווח, תזרים מזומנים, ניתוח אנליטי), מעקב אחר תוצאות פעילות של העסק במהלך השנה, עריכת מאזנים מבוקרים, עריכה והגשת דוחות לצורכי מס, תכנון והגשת הצהרות הון, תכנון והגשת דוחות אישיים לעצמאים ולבעלי מניות, ייצוג בדיוני שומות וייצוג שוטף אל מול רשויות המס השונות.

דילוג לתוכן