דוחות ניהוליים שוטפים

דוחות ניהוליים שוטפים

במהלך פעילותם העסקית של ארגונים שונים, עולה הצורך לעריכת דוחות ניהוליים עבור רשויות, מוסדות חיצוניים או לצרכים פנימיים.
רואי החשבון במשרדנו מלווים ומסייעים בעריכת דוחות של תקציבים, מרכזי רווח, ניתוחים אנליטיים, תזרימי מזומנים ועוד.
כמו כן, במעקב אחר תוצאות פעילותו של העסק.

 

דילוג לתוכן