משרד ראיית חשבון צפון, רואה חשבון, רואי חשבון - יניב בחרי
 
  דף הבית | פרופיל המשרד | צוות המשרד | חתך לקוחות | מידע מקצועי | טפסים חיוניים להורדה | קישורים נבחרים | דרושים | צור קשר | פורום    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


עמותה
עמותה היא קבוצה של אנשים שהתאגדו למען מטרה מסוימת ונרשמו בפנקס העמותות על ידי רשם העמותות שבמשרד המשפטים. פעולתן של עמותות מוסדרת באמצעות חוק העמותות, תש"ם-1980. אגודה עות'מאנית היא סוג של תאגיד שקדם לעמותה.

הפעילות הכלכלית המוצעת על ידי עמותות, הקדשים ועזבונות נכללת במסגרת המגזר השלישי. מגזר זה פועל במקביל למגזר העסקי (הפרטי) ולמגזר הציבורי (הממשלתי).

כל עמותה חייבת להגיש לרשם העמותות תקנון המפרט את מטרות העמותה ואת דרך התנהלותה. לפי החוק, על עמותה לפעול לקידום מטרותיה בלבד ואינה רשאית לחלק כספים לחבריה. בשנת 1998 החליטה ממשלת ישראל שעל עמותה להוצא אישור ניהול תקין לפני שתוכל לקבל תמיכה מהמדינה. אף על פי כן, מרבית העמותות הפועלות בישראל אינן מחזיקות באישור זה.

ישנן כיום בישראל כ-30,000 עמותות רשומות. בשנת 2003 נרשמו 1452 עמותות חדשות, וב-2004 נרשמו 1757 עמותות.

מקורות המימון של העמותות הן:

מימון ציבורי - המענקים והחוזים הממשלתיים. המימון הציבורי מהווה כשני שליש (בערך) ממקור ההכנסה של העמותות.
הכנסה עצמית - ההכנסות שמייצרות העמותות עצמן. למשל, דמי חבר, הכנסות מנכסים ותשלומים מלקוחות ומצרכני מוצרים.
תרומות - יחידים, ארגונים עסקיים וקרנות התורמים לעמותות השונות. מקור מימון זה הוא הקטן ביותר.

מוסדות בעמותה
כל עמותה רשומה חייבת להקים את הגופים הבאים:

ועד מנהל - קבוצה של שניים או יותר מחברי העמותה אשר מנהלים את פעילות העמותה. ועד מנהל בעמותה מקביל בתפקידו לדירקטוריון בחברה.
ועדת ביקורת - קבוצה של שניים או יותר מחברי העמותה אשר תפקידם לבקר את התנהלות העמותה ולהוציא דו"ח ביקורת לפחות אחת לשנה. עמותה רשאית למנות רואה חשבון במקום ועדת ביקורת. עמותות שמחזור ההכנסות השנתי שלהן עולה על מיליון ש"ח מחויבת במינוי רואה חשבון.
אספה כללית - כינוס של כלל חברי העמותה. לפי החוק יש לכנס אספה כללית לפחות פעם בשנה. אספה כללית מוסמכת לבצע שינויים בתקנון העמותה ולבחור את הוועד ואת ועדת הביקורת. כמו כן, לאספה כללית קיימת הסמכות להחליט על פרוק עמותה.


 
 Russian    English
חיפוש באתר
חפש
 
 
 
| כתבו לנו | תנאי שימוש | מפת האתר | הוסף למועדפים |
בניית אתרים פרסום אקטיבי  powered by Gal-Net כל הזכויות שמורות בחרי ושות' 2007 ©