משרד ראיית חשבון צפון, רואה חשבון, רואי חשבון - יניב בחרי
 
  דף הבית | פרופיל המשרד | צוות המשרד | חתך לקוחות | מידע מקצועי | טפסים חיוניים להורדה | קישורים נבחרים | דרושים | צור קשר | פורום    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


תקן חשבונאות ישראלי מספר 1 - אחזקותיהן של קרנות הון סיכון


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 2 - הקמת בניינים למכירה


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 3 - היוון עלויות אשראי


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 4 - עבודות על פי חוזה ביצוע


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 5 - מלכרים


קרא עוד הרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 6 - גילו בדבר יישום תקנים חדשים


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 7 - אירועים לאחר תאריך המאזן


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 8 - פעילות מופסקת


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 11 - דיווח מגזרי


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 12 - הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 13 (מתוקן) - השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 14- דיווח כספי לתקופות ביניים


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 15 - ירידת ערך נכסים


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 16 -נדל"ן להשקעה


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 17 - דחיית ההתאמה לדוחות הכספיים


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 18 - דיווח כספי על ידיד בתי חולים ציבוריים וקופות חולים


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 19 - מסים על הכנסה


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 20 (מתוקן) - מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 21 - רווח למניה


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 22 - מכשירים פיננסים: גילוי והצגה


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 23 - עסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 24 - תשלום מבוסס מניות


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 25 - הכנסות


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 26 - מלאי


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 27 - רכוש קבוע


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 28 - תיקון הוראות מעבר לתקן 27 בדבר רכוש קבוע


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 29 - אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים


קרא עוד בהרחבה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 31 - תיקון לתקן 22 בדבר מכשירים פיננסים


קרא עוד בהרחבה

 
 Russian    English
חיפוש באתר
חפש
 
 
 
| כתבו לנו | תנאי שימוש | מפת האתר | הוסף למועדפים |
בניית אתרים פרסום אקטיבי  powered by Gal-Net כל הזכויות שמורות בחרי ושות' 2007 ©